سفر

گجت ها

سلامتی

اخبار بیشتر

محتوای مردمی

اعتراف مدیر اینستاگرام: پنهان کردن لایک‌ها ایده‌ای تفرقه آمیز است

مدیر اینستاگرام ضمن اعتراف این نکته که پنهان کردن آمار لایک‌ها ایده‌ای تفرقه آمیز است، گفت که این ایده کنار گذاشته نخواهد شد. هفته گذشته برخی کاربران

انتشارات پیشنهاد سردبیر وضعیت شناسی ویژه انتشارات ویژه قلمرو

وضعیت شناسی فضای مجازی

جمعیت جهان به چند میلیارد نفر رسیده است؟ از این میلیاردها نفر ساکن کرده خاکی چند نفر از طریق اینترنت به دنیای مجازی راه یافته اند؟ در این دنیای پرهیاهوی