خانه برچسب نوشته ها اپل، تعدیل، استخدام

سریال کاهش استخدام به اپل رسید

به گزارش «بینو» شرکت اپل قصد دارد در سال آینده برای مقابله با رکود اقتصادی احتمالی، در برخی از بخش‌ها رشد استخدام و هزینه‌ها را کاهش دهد. بر این اساس، این شرکت در موارد خاص نقش های استخدامی را تکمیل نمی کند یا به عبارتی دیگر کارکنان جدید اضافه نمی کند. با نزدیک شدن به […]ادامه مطلب