خانه برچسب نوشته ها اینستاگرام، استوری

تغییرات یواشکی اینستاگرام؛ از امکان دیدن تنها 3 استوری تا پیام رسانی بهتر

به گزارش «بینو»شواهد حاکی از آن است که اینستاگرام تغییرات جدیدی را اعمال کرده است. اگرچه مشاهدات «بینو» حاکی از آن است که همچنان همه کاربران همه تغییرات اینستاگرام را مشاهده نمی‌کنند. شاید همین مسئله سکوت خبری در خصوص تغییرات و قابلیت‌های جدید اینستاگرام را رقم زده باشد. یکی از این تغییرات در ادامه مطلب