خانه برچسب نوشته ها خبر جعلی، فیک نیوز، بینو، امریکا، المان، دیپ فیک،

تجربیات جهانی درباره اثرگذاری اخبار جعلی و مقابله با آن

بینو؛؛ رسانه‌های آنلاین طی سال‌های اخیر، چنان رشد و گسترش چشم‌گیری داشته‌اند، که امروزه پرچم‌دار دیگر رسانه‌ها محسوب می‌شوند. سرعت در انتشار اخبار، کوتاه‌نویسی و سهولت مخاطب در دسترسی به اخبار را می‌توان از جمله مزیت‌های اصلی رسانه‌های آنلاین برشمرد. اما همین رسانه‌ها، معایبی نیز به همراه دارند ادامه مطلب