خانه برچسب نوشته ها لایکی، اپلیکیشن، بینو

نگاهی بر مدل کسب و کار لایکی و برند مادر

شبکه‌های اجتماعی جدید همچون لایکی درحال ظهور هستند که با هدف قراردادن نوجوانان و اقشار و گروه‌های کمتر مورد توجه قرار گرفته شده با استفاده از ظرفیت‌های فناورانه تلفن همراه، ایجاد کنش‌های جمعی و منطق انگیزشی، روند رو به رشد سریع و قابل توجهی را در پیش گرفته‌اند. ظرفیت های بالقوه موجود در این ادامه مطلب