به گزارش «بینو» مرکز پزوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی با عنوان «سیاست‌های تنظیم‌گری سکوهای دیجیتال ۱- .مفهوم، فرصت‌ها، چالش‌ها و ضرورت‌ها» به بیان مفهوم، فرصت‌ها، چالش‌ها و ضرورت‌های این حوزه پرداخته است. در خلاصه این گزارش آمده:  علی رغم مطالعات گسترده ای که در مورد تنظیم گری اینترنت ...

مقالات بینو