بینو؛؛‌ عصر حاضر عصر تبلیغات است؛ تبلیغاتی که مخاطبان را ترغیب به انجام کاری می­کند. بشر قرن بیست و یک هر روز در معرض بمباران تبلیغات، از تبلیغات  تجاری گرفته تا تبلیغات سیاسی و فرهنگی است. در این نوشتار ابتدا به تعریف تبلیغات پرداخته و در ادامه ضرورت تنظیم ...