اولین نشست از سلسله وبینارهای تخصصی معاونت فضای مجازی

اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی معاونت فضای مجازی با سخنرانی معاون محترم فضای مجازی سازمان صداوسیما و حضور مدیران ارشد رسانه ملی برگزار خواهد شد. بر این اساس در این نشست تخصصی که با موضوع «نقشه راه معاونت» تدارک دیده شده است، قلمرو ماموریت و نقشه راه معاونت فضای مجازی در سال 1400 شرح داده ادامه مطلب