بررسی نقش تلویزیون‌های اینترنتی در تولیدات رسانه ملی

دفتر مطالعات رسانه های نوین (بینو) برگزار می نماید: نشست تخصصی با موضوع: بررسی نقش تلویزیون‌های اینترنتی در تولیدات رسانه ملی با سخنرانی جناب آقایان: سیدابوالحسن فیروزآبادی (دبیر شورایعالی فضای مجازی و رییس مرکز ملی فضای مجازی) مجتبی جعفری (قائم مقام دبیر شورایعالی و رییس مرکز ملی فضای ادامه مطلب