خانه برچسب نوشته ها موبایل، اینستاگرام، تلگرام، ایران، جهان، واتس اپ

وضعیت شناسی فضای مجازی

جمعیت جهان به چند میلیارد نفر رسیده است؟ از این میلیاردها نفر ساکن کرده خاکی چند نفر از طریق اینترنت به دنیای مجازی راه یافته اند؟ در این دنیای پرهیاهوی صفر و یک ضریب نفوذ موبایل چقدر شده است؟ چند درصد افراد به موبایل هوشمند دسترسی دارند؟ سهم ایران در این دنیای مجازی چقدر است؟ ... همه و همه و ادامه مطلب