خانه برچسب نوشته ها CNN، CNN+

CNN+سرویسی بی بدیل خواهد بود؟

به گزارش «بینو» CNNهمه عده و عده و تجربه خود و ستاره های سایر رقبا را جمع کرده تا در روز 29 مارس (9 فروردین) سرویس پلاس خود را در ایالات متحده امریکا رونمایی کند. سرویسی که اگرچه ورود اولین رسانه در زمینه VODو SVODبه شمار نمی آید ولی مدیرانCNN مدعی هستند که تفاوت های […]ادامه مطلب