خانه برچسب نوشته ها آگراوال، نیویورک تایمز، بلومبرگ

از خسارتی جبران ناپذیر تا نگرانی از تغییر فرهنگ و آینده‌ای مبهم؛ وجه مشترک همه کارمندان توییتر!

به گزارش «بینو»، توییتر، پرنده پیام رسانی که می‌گوید اخبار سراسر جهان را در کمترین زمان و کوتاه‌ترین کلمات به صورت کامل در لحظه منتشر می‌کند، حالا کارکنانش را از بی‌خبری و عدم شفافیت به خشم رسانده است. کسب اخبار گاه گاه از طریق توییتر و چشم دوختن به صفحات مانیتور و گوشی برای کسب […]ادامه مطلب