خانه برچسب نوشته ها کلاب هاوس، کلابهاوس، پادکست

کلاب هاوس در جهان

 برنامه صوتی کلاب هاوس که در میان اهل فن به «پادکست زنده» شهره شده است این روزها سروصدای زیادی به پا کرده است. چه ساعت های بسیاری که افراد مختلف در سمت ها و جایگاه های گوناگون وقت خود را از شبانه روز به گشت و گذار در این پیام رسان اختصاص می دهند و […]ادامه مطلب