رسانه های رسمی مستقیم و مکمل در حوزه خبر و اطلاع‌رسانی حاضر در فضای مجازی زیست بوم بینو در محتوای خبری را تشکیل می‌دهند.

دسته : خبر