آی پی تی وی ها، وی او دی ها، سایت های دانلود و تامین تولید محتوای حرفه ای زیست بوم بینو در محتوای حرفه ای را شامل می شود. همچنین در زمینه دیوایس می توان به ست تاپ باکس ها نیز اشاره داشت.

دسته : محتوای حرفه ای